Jak wprowadzać zalecenia w życie? Codzienny, urozmaicony i atrakcyjny jadłospis przedszkolny ma ogromne znaczenie, ponieważ dzieci realizują 75% swojego dziennego żywienia właśnie w przeszkolu.

Przeprowadzamy analizę dekadowego jadłospisu przedszkolnego w odniesieniu do obowiązujących norm i zaleceń żywieniowych oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. poz. 1154).

Wynikiem takiej analizy są konstruktywne i praktyczne porady do wprowadzenia w kuchenne życie całego przedszkola.  Zapraszamy do kontaktu!